קבצי עדכון         
תאריך עדכון  תאור  קובץ  תוכנה 
18/04/2024 F4  f4.zip  פריים זהב 
16/01/2024 קובץ מדדים 2023  INDEX-23.zip  פריים זהב 
27/03/2024 גרסת מרץ 24  PRIME250324.zip  פריים זהב 
28/03/2024 גרסת מרץ 24  PRIMEHAL032024.zip  פריים קרדיט 
09/07/2023 דרייבר לפלאג דבר CMD  haspdinst_8_51.zip  haspdinst_8_51 
14/04/2024 קבצי הסטוריה 1  HIST1_140424.zip  פריים ניהול סיכונים 
14/04/2024 קבצי היסטוריה2  HIST2_140424.zip  פריים ניהול סיכונים 
26/03/2024 מחולל מסכים  scrnmake (2).zip  פריים קרדיט  
01/11/2024 קרדיט עזרים  CDBExplr.zip  קרדיט עזרים 
01/11/2024 גרסת 24  primerskJan24.zip  פריים ניהול סיכונים 
01/11/2024   AdSearch (2).zip  פריים זהב וקרדיט 
25/11/2021 דרייבר להפעלת פלאג הגנה  Sentinel_LDK_Run-time_setup_072021.zip  Sentinel LDK runtime setup 
26/03/2024 עזרים לפריים קרדיט  cinst+csetup+cserial.zip  CINST CSERIAL CSETUP 
29/04/2021 עזרים לML  MLSETUP_64.zip  הלבנת הון ML 
19/12/2021   DBExplr_dec21.zip  dbexplr 
29/12/2021 dll files  dll_files.zip  DLL מעודכן 
20/10/2022 בדיקת נתונים בפורט  PacketSender.zip  Packet Sender 
21/02/2024 התקנה פריים זהב  primeGoldUtils.zip  PINST PSERIAL PSETUP 
13/07/2023 גרסת יוני 23  PrimeML_June.zip  הלבנת הון ML 
       

  


עדכונים שוטפים
   אין להעתיק את האתר או חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
   כל הזכויות שמורות CopyRight©2004